Plynár Bratislava – kedy budete potrebovať jeho služby?

22 apr

Ako vznikol plyn? Dôsledkom postupného rozkladu organického materiálu začal vznikať plyn. Vedeli ste, že plyn je najrozšírenejším palivom na Slovensku? Ale nie vždy tomu tak bolo. Prvým komerčným využitím plynu bolo na osvetlenie ulíc Londýna, plynovými lampami. Zaujímavosťou je, že v súčasnosti domácnosti nie sú jeho najväčším spotrebiteľov, ale samotný priemysel. Ak aj vy doma používate plyn na varenie, určite poznáte jeho typický zápach, hneď ako začnete variť. Vedeli ste, že plyn ako taký je bez zápachu a pri jeho výrobe sa doň pridávajú zlúčeniny síry, aby ho bolo cítiť? Nezabudnite, pri akomkoľvek probléme s únikom plynu kontaktovať plynar Bratislava.

Bezpečný plyn šetrí vaše náklady

Cenovo dostupný plynar Bratislava
Kedy sa obrátiť na plynára v Bratislave?

Čo všetko mať na pamäti, ak máte doma plynové spotrebiče? Ak dovaríte uistite sa, že ste plynový varič vypli. Plynový kotol, plynové rozvody je povinnosť dať kontrolovať periodicky. Táto revízia vyplýva zo zákona a dokonca aj výrobcovia vyžadujú pravidelný servis. Ten je predpokladom bezporuchovej a bezpečnej prevádzky vášho zariadenia. Revízia by sa mala realizovať po ukončení vykurovacej sezóny alebo pred jej začatím, minimálne raz ročne. Ak by došlo k poruche kotla, tak hromadením plynu, vzniká jedovatý oxid uhličitý, ktorý nemá žiadny zápach.  Čo môže viesť k usmrteniu udusením. V prípade zanedbania revíznej kontroly môžete platiť pokutu. Opotrebovaný plynový kotol bez revízie môže mať za následok vyššiu spotreba plynu, s menšou účinnosť vykurovania a vniknú vám zbytočné vyššie náklady. Pre zabezpečenie vášho plynového zariadenia príde revíziu vykonať plynár Bratislava, ako certifikovaný revízny technik.  Čo všetko plynár Bratislava musí skontrolovať pri revízií vášho plynového zariadenia? Kontroluje tlak, tesnosť v zariadení či v spojoch, označenia, prípojky a okamžite odstrániť, ak vznikol únik plynu. Ak je všetko ako má byť plynár Bratislava vám vystaví protokol o revíznej kontrole. Teda ste krytý, ak by mal váš kotol poruchu, poisťovňa by nemal byť problém s preplatením.  Ak máte okrem kotla aj plynový varič či plynový bojler vie plynár Bratislava poskytnúť servis okrem revízie, aj pre tieto zariadenia. Servis zahrňuje kontrolu možného úniku plynu, funkčnosti expanzných nádob, tlaku, vyčistenie a nastavenie horákov, meranie účinnosti kotla atď. Je nevyhnutné sa o svoju domácnosť starať ako aj o všetky zariadenia v nej. Revíziu kotla s plynárom Bratislava je najlepšie realizovať začiatkom leta, kedy sú ceny najprijateľnejšie. Neváhajte a kontaktujte nás:  https://www.teplydomov.sk/.