Ochrana osobních údajů


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost FRENCH – REST spol. s r.o. se sídlem Na Pankráci 1684/15, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 25653491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 58357 („společnost FRENCH – REST spol. s r.o. “) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost FRENCH – REST spol. s r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti FRENCH–REST spol. s r.o. (www.francouzskarestaurace.cz; www.plzenskarestaurace.cz; www.americkybar.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, novinářů apod.).

1) Zpracování protokolových souborů

a)      V rámci přístupu na webovou stránky zpracovává FRENCH – REST spol. s r.o. protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět FRENCH – REST spol. s r.o.  sám, anebo tímto pověří třetí osobu

b)      V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává FRENCH – REST spol. s r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

i)        webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;

ii)       IP-adresa;

iii)     datum přístupu a doba přístupu;

iv)     dotaz klienta;

v)      kód odpovědi http;

vi)     přenášené skupiny dat;

vii)   údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

a)      V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude FRENCH – REST spol. s r.o.  za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává FRENCH – REST spol. s r.o.  za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které FRENCH – REST spol. s r.o.  zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

b)      Osobní údaje návštěvníka FRENCH – REST spol. s r.o.  začne zpracovávat až poté, co návštěvník zaškrtne zaškrtávací pole pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno, návštěvníkem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

c)       Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět FRENCH – REST spol. s r.o. sám anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 provozující službu Mailchimp.com.

d)      Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla FRENCH – REST spol. s r.o.  (viz výše), tak také kliknutím zde. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. možné.

3) Zpracování osobních údajů v souvislosti s rezervací či objednávkou na e-shopu

a)      V případě rezervace služeb či zakoupení zboží a služeb na www.francouzskarestaurace.cz, www.plzenskarestaurace.cz a www.americkybar.cz bude FRENCH – REST spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

b)      Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude FRENCH–REST spol. s r.o. provádět za účelem realizace rezervace a objednávky zboží a služeb, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

c)       FRENCH – REST spol. s r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od vytvoření rezervace, objednávky a uzavření příslušné kupní smlouvy.

d)      FRENCH – REST spol. s r.o. bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne FRENCH – REST spol. s r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

4) Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

a)      Společnost FRENCH – REST spol. s r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na společnost FRENCH – REST spol. s r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

b)      Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. bude společnost FRENCH – REST spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost FRENCH – REST spol. s r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti FRENCH – REST spol. s r.o.) Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost FRENCH – REST spol. s r.o.  nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

c)       Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. uplatněna reklamace zboží nebo služeb, bude společnost FRENCH – REST spol. s r.o.  zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti FRENCH – REST spol. s r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost FRENCH – REST spol. s r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. reklamaci vyřídit.

d)   Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost FRENCH – REST spol. s r.o. sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost FRENCH – REST spol. s r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.

5) Použití souborů cookie a analýza webové stránky

a)      Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost FRENCH – REST spol. s r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b)      Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost FRENCH – REST spol. s r.o. shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

c)       V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".

2. Zvolte oddíl "Soukromí"

3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.

3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"

4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

4. Potvrďte Vaše nastavení

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".

 

2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“

2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“

3. Klikněte na tlačítko „Delete“

3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“

 

4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 

 Google Analytics a Google Adwords

a)      K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost FRENCH – REST spol. s r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

b)   Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

c)       Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

d)      Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

e)      V rámci služby Google Analytics využívá společnost FRENCH – REST spol. s r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

f)       Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti FRENCH – REST spol. s r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6) Další práva spojená s ochranou osobních údajů

a)      V případě, že společnost FRENCH – REST spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

i)        právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,

ii)       právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost FRENCH – REST spol. s r.o. zpracovává,

iii)     právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost FRENCH – REST spol. s r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné,

iv)     a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost FRENCH – REST spol. s r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

b)      Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností FRENCH – REST spol. s r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost FRENCH – REST spol. s r.o. jakýmikoli prostředky.

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.


visual